כלכלה

מפלסטיק לנפט – תוצר כלכלי עם רווח סביבתי
המתקן המתוכנן יהיה מרכיב חשוב בתשתית הלאומית לטיפול בפסולת בתהליכי השבת אנרגיה וימצב את ישראל בקדמת מדינות המערב בטיפול בפסולת. הקמתו והפעלתו של המתקן ייצרו מאות מקומות עבודה חדשים ויסייעו בתמיכה ובפיתוח האזורי.
דו"ח כלכלי-סביבתי אשר נערך ע"י גוף חיצוני מוביל בתחום כלכלת הסביבה, מנתח את מכלול ההשפעות הסביבתיות של מתקן רא"מ ומבטא השפעות אלו בערכים כמותיים – כספיים. ע"פ הדוח, המתקן ששותפות רא"מ מתכננת להקים צפוי לחסוך למדינת ישראל קרוב למיליארד ₪. בדו"ח מוצג חיסכון שנתי של כ-140 מיליון שקל בשנה מול המצב הקיים שינבע מהשימוש במתקן של רא"מ לטיפול בפסולת פלסטיק.
רא"מ תרכוש את פסולת הפלסטיק, ובכך תיצור תמריץ להעברה של כמויות משמעותיות של פסולת פלסטיק מהחקלאות והתעשיה למתקן השבת האנרגיה, כתחליף לשריפתה או להטמנתה.
תכנים נוספים שיעניינו אותך