סביבה

פסולת פלסטיק בישראל
ישראל מייצרת פסולת פלסטיק בהיקף
של כ- 0 טון בשנה

יחד עם העלייה בצריכתו, הפכה פסולת פלסטיק לאחת הבעיות הסביבתיות הגדולות ביותר בעולם. הפלסטיק לרוב אינו מתכלה בתנאי סביבה רגילים ובתנאים מסוימים אף מתגלה כרעיל ומזיק. השילוב של קצב ייצור פלסטיק הגובר יחד עם זמן התכלותו הארוך, מוביל לתוצאות הרסניות וביניהן זיהום אוויר גבוה, פגיעה בקרקע ובמקורות מים ונזק בלתי הפיך לחי ולצומח.

הפתרון הנפוץ הקיים כיום בישראל הינו הטמנה.

כ- 80% של פסולת פלסטיק בארץ מוטמנת

ובכך פוגעת בסביבה תוך זיהום קרקע, מאגרי המים ושחרור גזים רעילים וגזי חממה לאוויר. יתרת הפסולת אינה מקבלת טיפול הולם. כמויות פסולת פלסטיק רבות מוצאות את דרכן לשטחים הפתוחים ולים.

לאור כשלון מערך המחזור, אין כיום פתרון מיחזור לפסולת פלסטיק. מפעלי מיחזור פלסטיק בארץ נסגרו, מזרח אסיה סגרה את שעריה לקליטת הפסולת והתוצאה: שריפה פיראטית של פסולת פלסטיק בסמוך למרכזי האוכלוסייה תוך פליטות חומרים מסרטנים וגזים רעילים אל האוויר.

ע"פ דוח מרשם הפליטות של המשרד להגנ"ס, שריפות פיראטיות גורמות לפליטות של כ- 60% מהחומרים המסרטנים באוויר.

תכנים נוספים שיעניינו אותך