סביבה

השבת אנרגיה - הפתרון האופטימלי

הפקת אנרגיה (דלקים, חשמל או חום) היא הדרך האופטימלית לטיפול בפסולת שאינה ניתנת למיחזור. תהליך זה מכונה השבת אנרגיה מפסולת (Waste to Energy) והוא זוכה לקידום ותמיכה בעולם. בהתאם לעקרונות הכלכלה המעגלית, בתהליך הפירוליזה הפלסטיק עובר “הנדסה לאחור” לחומר ממנו נוצר – נפט/גז, ובכך חוזר לכלכלה כמקור אנרגיה או כחומר גלם ליצירת פלסטיק.

המודל הכלכלי הלינארי הנפוץ בימנו (“לקחת, להשתמש, לזרוק”) מתעלם מההשלכות הסביבתיות ומזמינותם העתידית של חומרי גלם טבעיים. מודל זה מתאר במדויק מה קורה היום לפלסטיק מהרגע שיוצר עד הרגע שהגיע למטמנה.לעומתו, המודל המעגלי מציע מודל כלכלי בר קיימא ובו כל משאב ינוצל בכמות המרבית של פעמים לפני שיסיים את תפקידו בכלכלה. להשבת אנרגיה מפסולת פלסטיק יש תרומה כפולה – הפלסטיק חוזר למלא תפקיד בכלכלה ובנוסף, נמנעות ההשלכות ההרסניות של ההטמנה.
פסולת פלסטיק תורמת לכ-60% מסך הנפט המופק בתהליך
מקורו העיקרי של הנפט הינו בחומר סינטטי שאיננו פריק ביולוגית ובכך הוא מהווה אלטרנטיבה לנפט הגולמי הקונבנציונאלי המופק ממקור בתולי. מנפט זה ניתן להפיק דלק חליפי שישמש בין היתר את התחבורה הכבדה (אוניות, מטוסים, כלים הנדסיים וכו’) התלויה כמעט לחלוטין בדלק נוזלי. לחלופין, תוצר הנפט יכול לשמש כחומר גלם איכותי בתעשיית הפטרוכימיה.
תכנים נוספים שיעניינו אותך